Termeni de utilizare

Legislație privind protecția datelor
Protecția datelor cu caracter responsabil:
Orciata Serv Srl. C / Facliei Nr.61 Oradea 410181,
România UNDE: 37401060/0
Registrul Mercantil: J05 / 836/2017 Telf: +407443635201
info@cargota.com
Site-ul cargota.com este adaptat legislației privind protecția datelor:
Directiva 95/46 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Directiva 2002/58 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice
Legea organică 15/1999 privind protecția datelor personale și reglementările care o dezvoltă (denumită în continuare LOPD)
Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare RGPD)

CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI CARGOTA.COM
   
Cargota.com este o pagina web pentru anunturi de transport gratis unde NU primește sau necesită plăți și comisioane pentru curierii,expeditorii sau comercianții de orice fel pentru munca și serviciile furnizate între cele două părți, evitând intermediarii inutili.
Serviciile de transport vor fi efectuate între agenții de publicitate și unde plățile se vor face direct între ele.
Cargota.com nu oferă contracte de transport, celelalte două părți fiind incluse în contractul de servicii prin intermediul portalului nostru web pe piața transporturilor.
Atât transportatorii, expeditorii, cât și expeditorii trebuie să respecte toate legile pentru a lucra în mod legal în fiecare țară în care operează.
Cargota.com oferă servicii de bază gratuite și acces la servicii avansate printr-un abonament.

Orciata Serv Srl. (Proprietar) cu adresa în scopuri de notificare, puts
disponibil pe site-ul său Cargota.com un anumit conținut cu caracter informativ asupra activităților sale.
Condițiile generale se aplică exclusiv și exclusiv utilizării site-ului web al Propietarului de către utilizatorii USERS care au acces
la el Aceste condiții generale sunt expuse utilizatorilor pe site-ul Cargota.com în fiecare dintre acestea
astfel încât să puteți citi, să le tipăriți, să le arhivați și să le acceptați prin intermediul internetului și să fiți informați pe deplin.
Accesul la site-ul web al Propietarului mplică fără rezerve acceptarea acestor condiții generale de utilizare ca
USER pretinde că înțelege în întregime. Utilizatorul se obligă să nu utilizeze site-ul și serviciile oferite
la fel pentru desfășurarea activităților care contravin legii și pentru respectarea în orice moment a condițiilor generale actuale.

PRIMUL CONDIȚII DE ACCES ȘI UTILIZARE
1.1.- Utilizarea site-ului PROPRIETAR, nu efectuează înregistrarea obligatorie a utilizatorilor.
Condițiile de accesare și utilizare a acestui site web sunt strict reglementate de legislația în vigoare și de principiul
buna credință, comiterea UTILIZATORULUI pentru a utiliza bine web-ul. Toate actele care încalcă legea sunt interzise
legalitatea, drepturile sau interesele terților: dreptul la confidențialitate, protecția datelor, proprietatea intelectuală etc.
EXPRES, PROPRIETARUL interzice următoarele:
1.1.1.- Efectuați acțiuni care pot apărea pe site sau prin intermediul acestuia prin orice mijloace de orice tip
de daune asupra sistemelor OFERATORULUI sau terților.
1.1.2.- Să efectueze, fără autorizarea corespunzătoare, orice tip de publicitate sau informații comerciale direct sau prin intermediul
ascunse, trimiterea de e-mailuri în masă ("spamming") sau trimiterea de mesaje mari pentru a bloca serverele
a rețelei ("bombardarea prin poștă").
1.2.- PROPRIETARUL, poate intrerupe in orice moment accesul la site-ul dvs. daca detecteaza o utilizare contrara
legalitatea, buna credință sau condițiile generale actuale - a se vedea clauza a cincea.

CUPRINS:
Conținutul încorporat în acest site a fost pregătit și inclus de:
2.1. - Proprietarul care utilizează surse interne și externe în așa fel încât PROPRIETARUL este responsabil
pentru conținutul elaborat intern.
2.2 Proprietarul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul existent pe site-ul său. PROPRIETARUL
nu asigură și nu este responsabil pentru buna funcționare a legăturilor către site-urile web ale unor terțe părți care apar pe Cargota.com.
În plus, prin intermediul site-ului web al PROPRIETARUL, serviciile gratuite și plătite oferite de terți sunt puse la dispoziția utilizatorului.
străinilor și care vor fi guvernate de condițiile specifice ale fiecăruia dintre ele. Proprietarul nu garantează veridicitatea, precizia sau
conținutul actual și serviciile oferite de terți și este în mod expres scutit de orice răspundere pentru
daune care pot apărea din cauza lipsei de acuratețe a acestor conținuturi și servicii.
        
ALTĂ - RESPONSABILITATE
3.1. - PROPRIETARUL nu va fi in nici un caz raspunzator pentru:
3.1.1.- Eșecurile și incidentele care pot apărea în transmisii de comunicații, ștergeri sau incomplete într-un mod care
nu există nicio garanție că serviciile site-ului web sunt în permanență operaționale.
3.1.2.- Despre producerea oricărui tip de prejudiciu pe care UTILIZATORII sau terții îl pot provoca pe site.
3.1.3.- Cu privire la fiabilitatea și veridicitatea informațiilor introduse de terți pe site-ul web, direct sau prin intermediul acestora
de link-uri sau link-uri. De asemenea, compania va colabora și va notifica autoritatea competentă cu privire la aceste incidente în momentul în care acestea vor fi efectuate
să aibă cunoștințe fiabile că prejudiciul cauzat constituie orice tip de activitate ilegală.
3.2.- PROPRIETARUL își rezervă dreptul de a suspenda accesul fără notificare prealabilă, la discreția lor și definitiv sau
temporar până la asigurarea responsabilității efective a daunelor care ar putea avea loc. De asemenea, PROPRIETARUL
va colabora și va notifica autoritatea competentă cu privire la aceste incidente în momentul în care are cunoștințe temeinice că daunele
cauzate de orice tip de activitate ilegală.

PATRA. - COPYRIGHT și MĂRCA COMERCIALĂ
Site-ul web al PROPRIETĂȚII - conținutul propriu, programarea și designul site-ului - este pe deplin protejat
drepturile de autor, fiind interzis în mod expres orice reproducere, comunicare, distribuire și transformare a materialelor menționate
elementele protejate, cu excepția consimțământului expres al TITULARULUI. Atât materialele grafice, cât și materialele scrise trimise de utilizatori
prin mijloacele care vă sunt puse la dispoziție pe site-ul web sunt proprietatea utilizatorului care afirmă atunci când le trimit autorii legali și
să cedeze drepturile de reproducere și de distribuție pentru Propietar
CUPRINS JURISDICȚIA ȘI LEGEA APLICABILĂ
Aceste condiții generale sunt reglementate de legislația spaniolă. Ei sunt competenți să rezolve orice controversă sau conflict care
derivă din prezentele condiții generale, instanțele din Tarragona renunțând în mod expres la o altă jurisdicție a UTILIZATORULUI
ar putea corespunde

Sexta.
În cazul în care o clauză a acestui document este declarată nulă, celelalte clauze vor rămâne în vigoare și vor fi interpretate ca având
să țină seama de voința părților și de scopul însuși al acestor condiții. PROPRIETARUL nu poate exercita niciun drept
și facultățile conferite în acest document, care nu vor implica, în niciun caz, renunțarea la acestea, dacă nu este recunoscută în mod expres de către
PROPRIETARUL.